بایگانی برچسب: انواع سایکوتراپی

آشنایی با انواع سایکوتراپی

سایکوتراپی یا روان درمانی

انواع روان درمانی یا سایکوتراپی انواع گوناگونی از روان درمانی یا سایکوتراپی مؤثر وجود دارد. برخی از انواع برای درمان وضعیت‌های مشخصی به‌کار می‌روند و تأثیرگذارتر نیز هستند. در برخی روش‌های سایکوتراپی ، روان‌درمان‌گر از تلفیق چند روش استفاده می‌کند. متخصص برای انتخاب درمان باید خواسته‌ها و وضعیت فرد را بررسی کند. علی‌رغم وجود روش‌های …