بایگانی برچسب: The healing effect of listening to music

اثر شفا بخش گوش دادن به موسیقی

اثر شفا بخش گوش دادن به موسیقی

 اثر شفا بخش گوش دادن به موسیقی |همه ی ما به خوبی می دانیم که موسیقی بر روی وضع روانی و حالت روحی ما تاثیر می گذارد. برخی از موزیک ها زودگذر هستند و اگر به گوش ما بخورند و آنها را دوست نداشته باشیم، ممکن است اذیت شویم. از سوی دیگر موسیقی که به …