بایگانی برچسب: کودک

تقویت مهارت یادگیری زبان در کودکان با موسیقی

تقویت مهارت یادگیری زبان

تقویت مهارت یادگیری زبان ⁣موسیقی روی بینایی، تعادل، تکلم، رفتار، عواطف، توانایی ها، حرکات و احساسات کودک تاثیر گذاشته و با اثرگذاری روی کل این نقاط ،هوش کودک رو افزایش میده. راه‌های شاد کردن کودک با موسیقی یک موسیقی شاد کودکانه بگذارید و با کودک‌تون به این طرف و آن طرف بچرخید و بخندید و …