بایگانی برچسب: کودکان تهاجمی و نحوه برخورد با آنها

کودکان تهاجمی و نحوه برخورد با آنها

هنگامی که کودک شما در حال عصبانیت ضربه می زند و یا کارهایی انجام می دهد که دلایلش را نمی دانید، ممکن است شما را سر در گم کند که چه واکنشی انجام دهید. در برخی مواقع رفتار پرخاشگرانه می تواند بخشی طبیعی از رشد کودک باشد ولی به مرور با یادگیری مهارت های جدید …