بایگانی برچسب: کمک به عضوی از خانواده که دچار وسواس فکری-عملی است

کمک به عضوی از خانواده که دچار وسواس فکری-عملی است

کمک به فرد وسواسی

نوع واکنش شما به نشانه‌های OCD در دوست یا عضوی از خانواده‌، تأثیر زیادی دارد. نظرات یا انتقادات منفی می‌تواند OCD را بدتر کند، در حالی که دلگرمی اطرافیان می‌تواند بر نتیجه‌ی درمان اثر بگذارد و آن را بهتر کند. سعی کنید تا جای ممکن در برخورد با این افراد، مهربان و صبور باشید. پیشنهادات …