بایگانی برچسب: کاهش درد جراحی

تاثیر موسیقی بر کاهش درد جراحی

کاهش درد جراحی

کاهش درد جراحی محققان بریتانیایی دریافته‌اند که استفاده از موسیقی به ‌عنوان یک درمان کمکی برای کنترل درد،(کاهش درد جراحی)خصوص در شیوه‌های پزشکی احیا کاربرد دارد. عمل جراحی باعث فشار روانی و اضطراب و در نتیجه، تشدید تجربه درد می‌شود. محققان بریتانیایی می‌گویند: سنجش‌های خودگزارشی و فیزیولوژیکی در مورد بیماران پس‌ از جراحی نشان می‌دهند …