بایگانی برچسب: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی آ

از تاثیر موسیقی بر مغز با خبرید ؟

تاثیر موسیقی بر مغز

تاثیر موسیقی بر مغز تیم تحقیقاتی پروفسور دانیل جی. لویتین از دانشگاه “مک گیل” مونترال در تحقیقی به بررسی پاسخ های بیولوژیکی مغز به تحریکات موسیقایی پرداخته اند. این محققان با کنترل واکنش های بیوشیمیایی تحریکات موسیقایی کشف کردند که موسیقی به تمام تاثیرات شیمیایی پاسخ می دهد و به خاطر همین پاسخ ، اعصاب …