بایگانی برچسب: چگونگی عملكرد مغز و ارتباط آن با موسیقی

چگونگی عملكرد مغز و ارتباط آن با موسیقی

چگونگی عملكرد مغز

مغز آدمی واحد اصلی كنترل كننده تمامی بخشهای بدن محسوب میشود. فشار خون، فعالیتهای احسـاسی، حـركت عضـلات، تـنفس، تـفكر، دمـای بدن و ضربان قلب همگی توسط مغز كنترل می شوند. در مغز آدمی بیش از یكصد میلیارد سلول عصبی وجود دارد كه هـمـانند سیمهای داخل كامپیوتر عمل نموده و وظیفه انتقال اطلاعات از بـخشـی بـه …