بایگانی برچسب: چه باید کنم؟

خانواده ام را دوست ندارم ، چه باید کنم؟

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “خانواده ام را دوست ندارم ، چه باید کنم؟“ در بهترین سناریوها، مردم روابط مثبت و سالم با خانواده خود دارند. از این گذشته، خانواده به طور گسترده ای به عنوان افرادی شناخته می شوند که قرار است بتوانید همواره روی آنها حساب کنید. بسیاری از افراد با …