بایگانی برچسب: وسیقی درمانی تکاملی

موسیقی درمانی تکاملی (DMT)

موسیقی درمانی تکاملی (DMT)

موسیقی درمانی تکاملی رو ش مخصوص از تکنیک های موسیقی درمانی است که بر اساس مدل درمان پیشرفته ای بنا شده است . درمان پیشرفته که برای بهبود کودکان دارای آشفتگی عاطفی در مرکز روتلند آتن و جرجیا سازمان یافت ، نوعی روش روان -تربیتی است که در مورد کودکان دچار اختلال های رفتاری و …