بایگانی برچسب: هیپوکندریا

هیپوکندریا یا توهم بیماری را بشناسید

هیپوکندریا یا توهم بیماری

هیپوکندریا یا توهم بیماری در ذهن همه انسان‌ها افکار مزاحم‌کننده‌ای وجود دارد اما مشکل زمانی شروع می‌شود که افراد به آن توجه می‌کنند و آن را دغدغه و دل مشغولی زندگی خود می‌دانند؛ مبتلایان به این بیماری هر عملکرد بدنی که عموم مردم آن را بدیهی می‌دانند را نشانه‌ای از بیماری سخت تلقی می‌کنند؛ آنها …