بایگانی برچسب: هدف ها و برنامه های موسیقی درمانی

موسیقی درمانی چیست و چگونه انجام می شود؟

موسیقی (موسیقی درمانی)  به عنوان وسیله ارتباطی میتواند عامل ابرازعواطف ونگرشها و احساسات باشد. مهمترین جنبه ارتباطی موسیقی به خاطر وجه غیر کلامی آن است. موسیقی منعکس کننده محدوده وسیعی ازعواطف انسانی است. وبه دلیل جهانی بودن وعدم تعلق به گروه خاص میتواند کلیه سدهای فرهنگی وزبانی را در نوردیده وبرای تعامل انسانها تجربه ای مشترک …