بایگانی برچسب: نحوه ی کار روانشناسان بالینی

روانشناسان بالینی چه کاری انجام میدهند ؟

روانشناسان بالینی

روانشناسان بالینی به مطالعه و تشخیص، مشاوره، آموزش، نظارت، مداخله در کار روان درمانها و مدیریت آنها می پردازد. روانشناسان بالینی میتوانند به انتخاب خود در هر یک از چهار زمینه زیر فعالیت کنند.   کشف و شناسایی بیماری های روانی و درمان آن ها یکی از زمینه های روانشناسی بالینی در بعضی از موارد بدلیل استفاده از دارو در درمان بیماری های روانی این کار با مشورت روانپزشک انجام میگیرد. …