بایگانی برچسب: موسیقی درمانی بیماران عصبی

مشاوره آنلاین واقعاً مفید است؟

مشاوره آنلاین واقعاً مفید است؟

مشاوره آنلاین چیست؟ هر روش درمانی که روانشناس یا مشاور از طریق اینترنت با مراجع در ارتباط باشد را مشاوره آنلاین یا مشاوره اینترنتی می گویند بنابراین فرایند درمان در مشاوره آنلاین با مشاوره حضوری تفاوت اساسی ندارد فقط تفاوت در شیوه ارتباط بین مراجع و درمانگر است. چه فوایدی دارد؟ همانطور که در مقدمه گفتم روز به روز …