بایگانی برچسب: مصاحبه بالینی

روش های خودیاری در درمان وسواس(2)

خودیاری در درمان وسواس

پیشنهاد ۲: یاد بگیرید چگونه در برابر الگوهای مکرر رفتاری مقاومت کنید. اگر اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) دارید، راه‌های زیادی برای کمک به خودتان وجود دارد. یکی از قدرتمندترین استراتژ‌ی‌ها، حذف رفتارها و الگوهای وسواس‌گونه‌ای است که موجب تداوم وسواس می‌شوند. از ترس‌های‌تان دوری نکنید دوری از موقعیت‌هایی که افکار وسواس‌گونه‌ی شما را تحریک می‌کنند. …