بایگانی برچسب: مشاور خوب اصفهان

کدام درمان بهتر است: روان درمانی و یا درمان دارویی؟

روان درمانی و یا درمان دارویی؟

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “کدام درمان بهتر است: روان درمانی و یا درمان دارویی؟ “ هر دو درمان در درمان بیماریهای روانی موثر هستند. نوع درمان به ماهیت مشکل بستگی دارد. به طور کلی درمان دارویی برای شرایطی که مولفه های قوی بیولوژیکی دارد همچون افسردگی ماژور، اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی …