بایگانی برچسب: مشاوره روانشناس بالینی اصفهان

مدیریت استرس (قسمت دوم)

مدیریت استرس

در قسمت اول مدیریت استرس شما با: استرس چیست؟ چگونه می توان استرس را کم کرده، پیشگیری کرده و یا با آن مقابله کرد؟ شناسایی منابع استرس در زندگی شیوه های سالم کاهش استرس و به صورت مختصر با (مدیریت استرس) چهار استراتژی مدیریت استرس آشنا شدین، اگر قسمت اول مدیریت استرس را مطالعه نکرده …