بایگانی برچسب: مشاوره رواشناسی

مهارت هایی کاربردی که برای «نه» گفتن

«نه» گفتن

چگونه قاطعانه «نه» بگوییم؟ قاطعیت چیست؟ قاطعیت به معنای ایستادن روی خواسته های خود، نشان دادن مخالفت و عدم موافقت با پدیده ای و ماندن روی نیازهای خود به صورت واضح و مشخص تعریف می شود. شایان ذکر است قاطعیت تفاوت عمده ای با پرخاشگری و عصبانیت دارد و یک هیجان و یا رفتار منفی …

مدیریت استرس (قسمت دوم)

مدیریت استرس

در قسمت اول مدیریت استرس شما با: استرس چیست؟ چگونه می توان استرس را کم کرده، پیشگیری کرده و یا با آن مقابله کرد؟ شناسایی منابع استرس در زندگی شیوه های سالم کاهش استرس و به صورت مختصر با (مدیریت استرس) چهار استراتژی مدیریت استرس آشنا شدین، اگر قسمت اول مدیریت استرس را مطالعه نکرده …