بایگانی برچسب: مرگ عزیزان و چگونگی تحمل کردن آن

مرگ عزیزان و چگونگی تحمل کردن آن

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “چگونه مرگ عزیزان را بپذیریم؟“ از دست دادن دوست صمیمی یا یکی از اعضای خانواده ممکن است یکی از سخت ترین چالش هایی باشد که با آن روبرو شویم. هنگامی که همسر، خواهر، برادر یا والدین خود را از دست می دهیم، غم و اندوه ما …