بایگانی برچسب: مدیریت رابطه بین مادر و همسر

مدیریت رابطه بین مادر و همسر

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “چگونگی مدیریت رابطه بین مادر و همسر“ دنیای ایده آل برای مرد، دنیایی است که در آن مادر و همسرش به عنوان خانواده در هماهنگی با هم زندگی کنند. در بیشتر موارد مشاهده می شود که تنش زیادی بین این دو وجود دارد. شما باید اطمینان حاصل کنید …