بایگانی برچسب: مدیریت استرس در خانواده کرونا

مدیریت استرس در خانواده

مدیریت استرس در خانواده

مدیریت استرس در خانواده: اقدامات متعددی برای مدیریت و کنترل استرس و اضطراب ناشی از ویروس کرونا در خانواده، می‌توان انجام داد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. در جهت ایجاد جوِّ سالم، محبت آمیز و صمیمانه بین اعضای خانواده تلاش کنیم. فضای خانواده را با هیجانات مثبت (شادی، نشاط، شوخی، طنز، …