بایگانی برچسب: مدیریت استرس در ارتباط با کودکان

مدیریت استرس در ارتباط با کودکان

مدیریت استرس در ارتباط با کودکان

مدیریت استرس در ارتباط با کودکان: کودکان به هنگام ناراحتی و استرس، به والدین می‌چسبند، مضطرب می‌شوند، گوشه گیر می‌شوند، آشفته، عصبانی و پرخاشگر می‌شوند، نافرمانی می‌کنند، دچار شب ادراری می‌گردند و … . در چنین شرایطی رعایت نکات زیر کمک کننده است: برای کودکانتان وقت بگذارید، تا می‌توانید عشق و محبت و توجه نثارشان …