بایگانی برچسب: لذت از تنهایی

از تنهایی لذت میبرم ، نرمال است؟

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “از تنهایی لذت میبرم ، نرمال است؟“ هیچ مشکلی در تنها بودن یا لذت بردن از مجرد ماندن وجود ندارد، مشروط بر اینکه واقعا به خودشناسی رسیده باشید و این همان چیزی باشد که انتظار دارید. البته تو تنها نیستی، ممکن است دوستان زیادی داشته باشید. اما اینکه کسی …