بایگانی برچسب: لجبازی در کودکان

لجبازی در کودکان

برخورد با کودک لجباز برای والدین یک چالش است، زیرا انجام دادن کارهای اساسی مانند استحمام، خوردن غذا یا رفتن به رختخواب یک نبرد روزمره است. والدین ناخواسته لجبازی در کودکان را با تسلیم شدن و یا کج‌ خلقی‌، تشویق می‌ کنند. بهترین راه برای مقابله با یک کودک لجباز اینست که به او نشان دهید رفتار بد او کار نمی کند، ولی به رفتار خوب آنها باید توجه کنید. در این مقاله چند نکته را که روانشناسان کودک توصیه می‌ کنند ذکر کرده ایم. لجبازی در کودکان چگونه …