بایگانی برچسب: قصه گویی برای کودکان

قصه گویی برای کودکان

همه ما یک بار دنیای کودکی را تجربه کرده ایم، دقیقا مانند بچه های امروز که از داستان خوب لذت می برند در حالی که ذهن آنها با خیال پر می شود. شخصیت های دراماتیک، پیچ و خم های داستان و مکان های مسحور کننده، آنها را مجذوب خود می کند و به دنیاهای جدید …