بایگانی برچسب: فواید انواع مدیتیشن

انواع مدیتیشن و فواید آن

انواع مدیتیشن و فواید آن

انواع مدیتیشن به طور کلی دو نوع مدیتیشن وجود دارد: مدیتیشن از طریق تمرکز مدیتیشن از طریق تفکر در مدیتیشن از طریق تمرکز فرد توجه خود را بر روی تنفس، تصویر واقعی یا خیالی، یک صدا، کلمه یا عبارتی که به آرامی یا با صدای بلند تکرار می شود (مانترا)، و یا بر حرکات مشخص …