بایگانی برچسب: فرق بین روان درمانی و مشاوره

فرق بین روان درمانی و مشاوره روانشناختی چیست؟

فرق بین روان درمانی و مشاوره روانشناختی چیست؟

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “فرق بین روان درمانی و مشاوره روانشناختی چیست؟ “ در بسیاری اوقات این دو کلمه به جای یکدیگر استفاده می‌شود. به طور کلی تاثیر مشاوره و رواندرمانی هر دو باید خود را در سبک زندگی نشان دهد. به عبارتی روانشناس خوب کسی است که سبک زندگی …