بایگانی برچسب: عقده حقارت

خود کم بینی یا عقده حقارت چیست ؟

خود کم بینی

خود کم بینی خود کم بینی یا عقده حقارت حالتی است که در آن فرد عزت نفس ندارد، در مورد خودش شک دارد و دچار عدم قطعیت می باشد. احساس می کند در حد استاندارد ها عمل نمی کند و در واقع پایین تر از استانداردها می باشد. در واقع خود کم بینی یک جور …