بایگانی برچسب: سالمند

تاثیر معجزه آسای موسیقی بر سالمندان

تاثیر موسیقی بر سالمندان

تاثیر موسیقی بر سالمندان موجب بالا رفتن اعتماد به نفس سالمندان می‌شود و وابستگی عاطفی آنها را زیاد كرده و از وابستگی آنها به دیگران می‌كاهد. جالب است بدانید اگر شما خود نوازنده‌‌ساز باشید، اثر مفید آن چندین برابر خواهد شد. چون نواختن یك ساز نیاز به حركت انگشتان و استفاده از ذهن برای هماهنگی …