بایگانی برچسب: زنگ زدن گوش

زنگ زدن گوش را با موسیقی درمان کنید

زنگ زدن گوش

زنگ زدن گوش زنگ زدن گوش نوعی “وز وز ناخوشایند” است که در گوش شنیده می شود و موجب رنج بسیاری از افراد به خصوص سالمندان می شود. اکنون محققان دانشگاه مومنستر در آلمان نشان دادند که “زنگ زدن گوش” در واقع یک تحریک ناهنجار گیرنده های حسی شنوایی است. این دانشمندان نوعی موسیقی درمانی …