بایگانی برچسب: روش ها و تکنیک های موسیقی درمانی

روش ها و تکنیک های موسیقی درمانی

تکنیک های موسیقی درمانی

۱- شنیدن موسیقی به طور غیر فعال : هدف های عمده درمانی در این روش کاهش درد ، اضطراب و استرس ناشی از بیماری و استفاده کم از داروهای بی حسی ویا کاهش عوارض جانبی داروها ودر نهایت کوتاه کردن مدت استفاده از داروها است.(تکنیک های موسیقی درمانی) ۲- موسیقی و مشاوره هدف عمده در …