بایگانی برچسب: روان درمانی فردی اصفهان

روان درمانی فردی

روان درمانی فردی

روان درمانی فردی منظور از روان درمانی فردی شكلی است كه فرد با روان درمانگر خود در جلسات ملاقاتی كه فقط آن دو در آن شركت می كنند حضور می یابد . در روان درمانی فردی این امكان فراهم می آید كه فرد با احساسات و افكار خود آشنایی عمیق بیابد ، به علت وجود …