بایگانی برچسب: روانشناس بالینی خوب اصفهان

پرسشنامه روانشناس بالینی خوب

پرسشنامه روانشناس بالینی خوب

پرسشنامه روانشناس بالینی خوب در مطلب دیگری با عنوان ۱۰ ویژگی روانشناس خوب توضیح داده ام که یک روانشناس متبحر باید حداقل ۱۰ ویژگی داشته باشد تا بتواند به درستی به مراجع خود کمک کند. بر اساس آن ویژگی ها، پرسشنامه ای طراحی کرده ام که به کمک آن می توانید ارزیابی دقیق تری از  روانشناس بالینی که به …