بایگانی برچسب: رواشناسی

مهارت هایی کاربردی که برای «نه» گفتن

«نه» گفتن

چگونه قاطعانه «نه» بگوییم؟ قاطعیت چیست؟ قاطعیت به معنای ایستادن روی خواسته های خود، نشان دادن مخالفت و عدم موافقت با پدیده ای و ماندن روی نیازهای خود به صورت واضح و مشخص تعریف می شود. شایان ذکر است قاطعیت تفاوت عمده ای با پرخاشگری و عصبانیت دارد و یک هیجان و یا رفتار منفی …

رهایی از بند کمال گرایی

چگونه از بند کمال گرایی رها شوم؟

رهایی از بند کمال گرایی | همیشه تو هر کاری که انجام می دادم، کمالگرا بودم. کمالگرایی در من به این شکل بود که اگه برای دویدن بیرون می رفتم، می خواستم سریع ترین باشم. می خواستم تو همه چیز استاد بشم، لاغرترین باشم، به بهترین مدارس برم و همه امتیازات رو برای خودم جمع …