بایگانی برچسب: درمان شناختی بر اساس توجه آگاهی

درمان شناختی بر اساس توجه آگاهی

درمان شناختی بر اساس توجه آگاهی

MBCT درمان شناختی بر اساس توجه آگاهی | درمان شناختی بر اساس توجه آگاهی Mindfulness-Based cognitive یکی دیگر از درمانهای شناختی جدید است که به اصطلاح به آنها درمانهای موج سوم رفتار درمانی گفته می شود . این درمان با اسم اختصاری MBCT معروف است . در درمان MBCTدرمانگر تلاش می نماید تا مراجع به …