بایگانی برچسب: درمان بیماری صرع

موسیقی درمانی برای بیماران صرعی

موسیقی بی کلام

درمان بیماری صرع محققین انشگاه ایالتی اوهایو در آمریکا در پژوهشی اخیر دریافتند که واکنش متفاوت مغز بیمار صرعی می تواند به راهکارهای درمانی نوینی برای جلوگیری از تشنج در این افراد منتهی شود. این یافته می تواند به ابداع روش های جدیدی برای پیشگیری و یا مداخله در صرع منجر شود. بیماری صرع بیماری …