بایگانی برچسب: درمان افسردگی بدون دارو

درمان افسردگی بدون دارو

درمان افسردگی بدون دارو

چگونه می شود افسردگی را بدون دارو درمان کرد؟ درمان افسردگی بدون دارو | افسرده شدن می تواند باعث ناراحتی و غمگینی شما می شود و زندگیتان را تحت تاثیر قرار می دهد. شما می توانید از طریق رفتاردرمانی و یا با استفاده از دارو این حس را از خود دور کنید. تغییر رفتار، فعالیت …