بایگانی برچسب: درمانگر

آیا مراجع و درمانگر می توانند خارج از محیط درمان در ارتباط باشند؟

آیا مراجع و درمانگر می توانند خارج از محیط درمان در ارتباط باشند؟

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “آیا مراجع و درمانگر می توانند خارج از محیط درمان در ارتباط باشند؟ “ پاسخ این سوال، خیر است! درمان خیابانی یک طرفه است. درمانگر در خصوص مراجع اطلاعات زیادی دارد، ولیکن مراجع هیچ اطلاعاتی در مورد درمانگر ندارد. به این دلیل، درمانگر تاثیر و یا …

چطور بفهمم که درمانگر مناسب برای من کیست؟

چطور بفهمم که درمانگر مناسب برای من کیست؟

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “چطور بفهمم که درمانگر مناسب برای من کیست؟ “ برای این که واقعا یک روان درمانگر را بشناسید، نیاز است که یک بار با او رو در رو دیدار داشته باشید. در دیدار اول باید این سوالات را در نظر داشته باشید. شما برای صحبت با …