بایگانی برچسب: خانواده درمانی اصفهان

مشاوره خانوادگی و خانواده درمانی

مشاوره خانوادگی و خانواده درمانی

مشاوره خانوادگی و خانواده درمانی در خانواده درمانی تمام اعضاء یك خانواده به عنوان تك اعضای یك سیستم حركت می كنند. در ابتدای روابط ، مشكلاتی حضور دارند كه تاب و توان یكایك اعضا را سلب كرده اند . هركدام از اعضای خانواده علیرغم تلاشهای بسیارشان برای كنترل دامنه ی مشكلات رفته رفته به جایی …