بایگانی برچسب: جذب همسر

ترفند هایی برای جذب همسرتان به شما

ترفند هایی برای جذب همسر

ترفند هایی برای جذب همسر شما دوست دارید که در لحظه ای که سکوت کرده اید و در لاک خودتان فرو رفته اید، همسرتان کنارتان بنشیند و در مورد حسی که در این لحظه دارید با شما حرف بزند. حتی دوست دارید بپرسد که چرا در روزهای گذشته آرام بوده اید و چه چیزی شما …