بایگانی برچسب: تنظیم خواب نوزادان

تنظیم خواب نوزادان با کمک موسیقی

تنظیم خواب نوزادان

تنظیم خواب نوزادان نوزادانی که به دنیا می‌آیند احتیاج دارند تا مراحل رشد و تربیت خود را از همان ماه‌های نخست آغاز کنند. شاید نخستین موضوعی که مادران باید به فرزندان خود بیاموزند ساعات روز و شب و تنظیم خواب آنهاست. این مشکل بسیاری از مادران در ماه‌های نخست تولد کودک است؛ نوزادی که ساعات …