بایگانی برچسب: تاثیر فیلم های خشن بر روی کودکان

تاثیر فیلم های خشن بر روی کودکان

امروزه کودکان می توانند از طریق دستگاه های سنتی مانند تلویزیون و دستگاه های قابل حمل مانند لپ تاپ و تبلت به رسانه ها دسترسی داشته باشند. با دسترسی بیشتر، کودکان بیشتر در معرض محتوای خشونت آمیز قرار می گیرند. مطالعات نشان می دهد که 37 درصد از رسانه های مورد هدف کودکان، صحنه هایی از …