بایگانی برچسب: تاثیرات موسیقی درمانی

موسیقی درمانی و تاثیر آن بر بیماری های روانی و جسمانی

موسیقی درمانی و تاثیر آن بر بیماری های روانی و جسمانی

گفتگوی زنده با سجاد امینی مدیر روابط عمومی بیمارستان اعصاب و روان شهید مدرس کارشناس ارشد روانشناسی بالینی موسیقی درمانگر زمان: جمعه 12 اردیبهشتساعت: 23:00 از صفحه مجموعه روانشناسی لیبرا موضوع: موسیقی درمانی و تاثیر آن بر بیماری های روانی و جسمانی

روش های موسیقی درمانی برای کودکان

متخصصین، کودکان را در فعالیت هایی نظیر خواندن آواز، گوش دادن به موسیقی، رقص و حرکات موزون، نوازندگی و دیگر فعالیت های سازنده مرتبط با موسیقی مشارکت می دهند تا قدرت فراگیری آن ها افزایش یابد. آن ها در این میان بر روی گسترش خودآگاهی، اعتماد به نفس، مهارت های آمادگی، مهارت های مدیریتی و …

موسیقی درمانی برای کودکان معلول

کودکان معلول برحسب نوع عارضه حسی و حرکتی که دارند، از فعالیت های متنوع موسیقی درمانی استفاده می کنند. معلولی که می تواند دست و انگشتان خود را حرکت دهد، از سازهایی که تنها دست و انگشتان را به کار می گیرند، استفاده می کند. آوازخواندن، نواختن فردی و گروهی و انجام حرکات موزیکال از …