بایگانی برچسب: تاثیرات موسیقی درمانی در کودکان

موسیقی می تواند کودکان بیش فعال را درمان کند؟

تاثیر موسیقی در کودکان بیش فعال

موسیقی درمانی و کودکان بیش فعال با کاستی توجه ( ADHD ) برای کودکان بیش فعال نشستن در یک جا بسیار مشکل است و در زمانی که در یک مکان نشسته اند، اغلب دست و پا های خود را تکان داده و یا وول می خورند. این مشخصات باعث می شود که این افراد در …

موسیقی درمانی برای کودکان بستری در بیمارستان

برنامه موسیقی درمانی در بیمارستان و مراکز درمانی کودکان یک تجربه خاص درمانی و ساده لذت بخش را ارائه می دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، تحقیقات نشان می دهد موسیقی درمانی در یک محیط بیمارستانی، در درمان درد مفید است همچنین در آرام کردن کودکان زمانی که آن ها احساس اضطراب دارند. …