بایگانی برچسب: بیش فعالی

موسیقی می تواند کودکان بیش فعال را درمان کند؟

تاثیر موسیقی در کودکان بیش فعال

موسیقی درمانی و کودکان بیش فعال با کاستی توجه ( ADHD ) برای کودکان بیش فعال نشستن در یک جا بسیار مشکل است و در زمانی که در یک مکان نشسته اند، اغلب دست و پا های خود را تکان داده و یا وول می خورند. این مشخصات باعث می شود که این افراد در …

بیش فعالی در بزرگسالی چگونه است ؟

بیش فعالی در بزرگسالی

بیش فعالی در بزرگسالی ویژگی های اختلال بیش فعال ـ کم توجهی در بزرگسالان چیست؟ 1. نقص توجه و تمرکز این نقص بخصوص برای دانشجویان مشکل زا خواهد بود. این افراد در توجه و تمرکز هنگام مطالعه و انجام امور روزمره مشکل دارند، زمانی که مشغول خواندن هستند به رویا فرو می روند، دقایق سپری …