بایگانی برچسب: بیش فعالی در بزرگسالی

بیش فعالی در بزرگسالی چگونه است ؟

بیش فعالی در بزرگسالی

بیش فعالی در بزرگسالی ویژگی های اختلال بیش فعال ـ کم توجهی در بزرگسالان چیست؟ 1. نقص توجه و تمرکز این نقص بخصوص برای دانشجویان مشکل زا خواهد بود. این افراد در توجه و تمرکز هنگام مطالعه و انجام امور روزمره مشکل دارند، زمانی که مشغول خواندن هستند به رویا فرو می روند، دقایق سپری …