بایگانی برچسب: بهترین روان درمانگر اصفهان

چطور بفهمم که درمانگر مناسب برای من کیست؟

چطور بفهمم که درمانگر مناسب برای من کیست؟

پاسخ سجاد امینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به سوال “چطور بفهمم که درمانگر مناسب برای من کیست؟ “ برای این که واقعا یک روان درمانگر را بشناسید، نیاز است که یک بار با او رو در رو دیدار داشته باشید. در دیدار اول باید این سوالات را در نظر داشته باشید. شما برای صحبت با …