بایگانی برچسب: با اضطراب کرونا چه کنیم

با استرس، نگرانی و اضطراب کرونا چه کنیم ؟

با اضطراب کرونا چه کنیم

با استرس، نگرانی و اضطراب کرونا چه کنیم؟ | ورود ویروس کرونا به کشور عزیزمان باعث تغییرات زیادی در سبک معمول زندگی ایرانیان گردیده است از تعطیلی مراکز آموزشی شامل مدارس، دانشگاه ها، همایش ها و …. تا کاهش روابط خانوادگی و نیز ایجاد موجی از نگرانی درخانواده ها و افراد. در همه جوامع تلاش …