بایگانی برچسب: اوتیسم

تاثیر شگفت انگیز موسیقی بر کودکان اوتیسم

کودکان اوتیسم

کودکان اوتیسم در استفاده از موسیقی در برنامه آموزشی کودکان مبتلا به اتیسم هدف این است که آنها را از دنیای تنهایی که در آن به دام افتاده برهانیم . کودکان مبتلا به اتیسم همواره از موسیقی ، آوا و ریتم تاثیر مثبتی به دست می آورند . بسیاری از پژوهش ها نشان داده اند …