بایگانی برچسب: انواع روان شناسی بالینی

ویژگیهای روان شناسی بالینی

ویژگیهای روان شناسی بالینی

ویژگیهای روان شناسی بالینی | وظایف روان شناسی بالینی متنوع و مختلف است و به موسسه‌ای که روان شناسی در آن کار می‌کند و همچنین به نوع تحصیلات و تعلیمات عملی که داشته است بستگی دارد. برای مثال وظایف روان شناسی بالینی در بیمارستان روانی ممکن است منحصر به تشخیص بیماری از طریق تست باشد …